Cena od
35 €/hodina
bez DPH
  • Tlumočnická technika
  • Doprava
Cena od
25 €/hodina
bez DPH
  • Doprava

Jak se od sebe liší jednotlivé typy tlumočení?

Simultánní nebo také kabinové tlumočení je tlumočení souběžné, kdy tlumočník tlumočí projev řečníka a nečeká, až řečník domluví. Využívá se na mezinárodních setkáních, konferencích, seminářích a podobně. Pokud akce trvá více než 2 hodiny, zpravidla jsou potřební dva tlumočníci, kteří se střídají. Tlumočník při něm využívá tlumočnickou kabinu (kromě tzv. šušotáže, šeptaného tlumočení). Kabina může být větší nebo menší. Pro tento druh tlumočení dokážeme zajistit i tlumočnickou techniku. Důležité je uvést počet účastníků a počet potřebných zdrojových a cílových jazyků. Sál ozvučíme a můžeme zhotovit i záznam z akce.
Konsekutivní tlumočení se využívá na obchodních jednáních a setkáních. Při takovém způsobu tlumočení tlumočník překládá poté, co přednášející domluvil. Délky intervalů, než řečník nechá tlumočníka přetlumočit, jsou cca 3-5 minut, ale zkušený tlumočník je díky tréninku a zápisu poznámek schopný shrnout i desetiminutový proslov.
Doprovodné nebo také eskortní tlumočení je specifický druh tlumočení, které se využívá při tlumočení během návštěv, prohlídek měst, vycházek, výjezdů do zahraničí.

ASAP-translation.com, s.r.o.

Náš tým profesionálů již více než 12 let zajišťuje překladatelské služby pro několik stovek aktivních zákazníků. Díky využití nejnovějších postupů a investicím do softwarových nástrojů dokážeme zajistit špičkovou kvalitu za bezkonkurenční ceny.

Viz celé video
<