Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejfrekventovanější otázky ohledně překladatelských a tlumočnických služeb. V případě, že ani zde nenajdete potřebné informace o překladech, resp. tlumočení, rádi Vám pomůžeme najít odpověď na zákaznické lince +421 908 790 586, resp. e-mailem asap@prelozime.sk.


Světově uznávaná norma na denní kapacitu překladatele je 2500 slov (10 normostran). Pokud potřebujete překlad rychleji, rozdělíme ho mezi více překladatelů. Konzistentnost udržíme pomocí speciálních překladatelských softwarů.

Překlad podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, který byl vypracován překladatelem jmenovaným ministrem spravedlnosti a zapsaným v seznamu překladatelů na příslušném okresního soudu, slouží jako překlad pro státní orgány a instituce.

Rozsah překladu se počítá na normostrany, slova nebo řádky.

Konsekutivní tlumočení je tlumočení po krátkých úsecích, vždy následně poté, co řečník domluví.

Řečník musí přihlédnout k tomu, že je tlumočen, mluvit pomaleji a po kratších úsecích dávat prostor tlumočníkovi na přetlumočení.

Simultánní tlumočení probíhá zároveň s mluvením řečníka.

 1. Pokud je simultánní tlumočení delší než 2 hodiny, zpravidla jsou potřební dva tlumočníci, kteří se střídají.
 2. Pro simultánní tlumočení je třeba zajistit i tlumočnickou techniku.
 3. Tlumočníci vždy potřebují před tlumočením dostat podkladové materiály, aby se terminologicky připravili.
 4. Během několikahodinového tlumočení si tlumočník potřebuje dělat přestávky.

Rozsah textu určím přes soubor – vlastnosti – statistika nebo v levém dolním rohu kliknu na počet slov.

Počet slov vydělím 250.

Rozsah v normostranách se vypočítá jako počet znaků včetně mezer děleno 1800.

 1. Rozsah textu v Excelu se určí jeho překopírováním do Wordu.
 2. PowerPoint má ve vlastnostech uveden počet slov.
 3. Rozsah needitovatelného dokumentu (obrázek, PDF) se určí jeho zkonvertováním do Wordu pomocí speciálního softwaru.
 4. Někdy je možné překopírovat text z PDF do Wordu, ale nezachová se přitom jeho grafický vzhled.

Přepis se účtuje na čas strávený přepisem.

Při poptávání ceny a dodacího termínu přepisu je třeba uvést délku nahrávky v minutách a jazyk nahrávky.

Přepis jedné minuty slovenské nahrávky obvykle trvá 5 minut.

 1. Přepis jedné minuty anglické/německé nahrávky obvykle trvá 7-10 minut.
 2. Délka práce závisí na zvukové kvalitě nahrávky a na rychlosti dikce.
 3. Je možné doobjednat si překlad nahrávky do slovenského nebo cizího jazyka.
 4. Pomůckou pro provedení přepisu je seznam řečníků.

Obsahem korektury může být slovenský nebo cizojazyčný text.

Účtuje se na zdrojová slova nebo na délku práce v hodinách.

Korektor překladu se zaměřuje na překlepy, čárky, gramatiku, syntax, přesnost, typografii a formát. Jiný druh korektury je korektura stylu.

 1. Korektura se provádí pomocí zapnuté funkce sledování změn ve Wordu nebo pomocí funkce komentářů v PDF.
 2. Korekturu odborné terminologie provádí odborník na danou oblast.
 3. Předtisková korektura se zaměřuje už jen na typografii, dělení slov na konci odstavců, neporušenost fontů, případně soulad číslování v obsahu a v dokumentu.
 4. Vždy, když má jít dokument do tisku, je nutné kromě běžné jazykové korektury a korektury přesnosti provést i předtiskovou korekturu.

Cena tlumočení se určuje podle počtu odtlumočených hodin podle toho, zda jde o konsekutivní nebo simultánní tlumočení, podle počtu tlumočníků a podle cestovních nákladů, které tlumočník vynaloží na přesun na místo tlumočení.

Při stanovení rozpočtu na tlumočení se nesmí zapomínat ani na tlumočnickou techniku.

Pro stanovení ceny za tlumočnickou techniku ​​je třeba uvést jazyk a počet účastníků akce.

 1. Někteří tlumočníci si stanovují cenu na půlden nebo na den.
 2. Tlumočníkovi je třeba proplácet i prostoje a procestovaný čas.
 3. Procestovaný čas se zpravidla platí v poloviční sazbě.
 4. Tlumočníkovi je třeba zajistit občerstvení a obědy a v případě několikadenního tlumočení i nocleh.