Poptávka optimalizace překladatelských procesů společnosti

*Povinné pole
Pro analýzu potřeb optimalizace budeme potřebovat údaje o množství, frekvenci a povaze překladů ve Vaší společnosti. Po úvodním setkání, resp. videokonferenci.
Na základě posouzení potřeb využívání překladatelských služeb Vám připravíme návrh, jak zoptimalizovat současný stav realizace překladů ve Vaší společnosti s cílem nejen ušetřit finanční prostředky, ale také zvýšit kvalitu překladů celkově, jakož i používání správné terminologie. Zavedení standardní terminologie se dá kromě tvorby překladů využít i při rychlém začlenění nových zaměstnanců.
Po zvolení optimálního řešení pro Vaše potřeby Vám poskytneme asistenci při její implementaci (nákup a instalace softwaru, příprava softwaru k použití, školení překladatelů a projektových manažerů).
Po úspěšné implementaci řešení se po zvoleném časovém odstupu opět setkáme a zhodnotíme dosavadní zkušenosti s nastaveným procesem. V případě potřeby navrhneme jeho vylepšení.

Telefonická poptávka

NONSTOP: +421 908 790 586
Kancelář: +421 376 578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Poptávka e-mailem

E-mail: asap@asap-translation.cz